Reklama

foto
25

kovo, 2010


Išmokos dydį nustato draudikai


Kaip nustatoma žala

Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Turtas laikomas sunaikintu, kai jį pataisyti ekonomiškai netikslinga (būtinos išlaidos yra lygios ar 75 proc. didesnės turto rinkos vertės iki eismo įvykio).

Žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą, ar jo detalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nukentėjęs asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių rinkos vertę, kokia buvo iki sugadinimo.

Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos (transportavimo, saugojimo, techninės ekspertizės ir kitos). Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais.

Kai analogiškų keičiamų detalių pasiūla yra menka, jų vertė apskaičiuojama pagal naujų originalių detalių kainą, išskaičiavus nusidėvėjimą. Detalių ir (ar) dalių, kurias paveikia natūralus nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis proporcingas transporto priemonės ridai ir senumui, nusidėvėjimo laipsnis nustatomas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarką ir Transporto priemonių vertinimo instrukciją.

Jeigu nustatyta, kad sugadintos detalės gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu. Sugadintos detalės gali būti remontuojamos, jeigu po remonto jos atitiks techninius aktyvios ir pasyvios saugos reikalavimus. Jeigu nukentėjęs asmuo pasirenka kitą remonto būdą – detales, kurios gali būti suremontuotos, pakeičia naujomis, tokio remonto išlaidos neatlyginamos, o žala apskaičiuojama pagal būtinas remonto išlaidas.

Nustato draudikas

Draudimo išmokos dydį visada nustato draudikas, t. y. arba draudimo bendrovė pati apskaičiuoja žalos dydį, arba derina remonto įmonių ar draudėjų pateiktas remonto darbų sąmatas ir priima galutinį sprendimą.

Žalos išmokų būdai gali būti šie:

l žalos dydį apskaičiuoja draudimo bendrovė ir, įvertinusi draudimo sutarties sąlygas (franšizė, nesumokėtos dalinės įmokos, dalinė atsakomybė), draudimo išmoką perveda draudėjui, draudėjo nurodytam asmeniui arba transporto priemonės savininkui.

l remonto darbų sąmatą pateikia draudėjas arba nukentėjęs asmuo. Draudimo bendrovės ekspertas, ją peržiūrėjęs, priima sprendimą. Jei darbų apimtys ir įkainiai atitinka draudimo bendrovės patvirtintus remonto darbų įkainius, draudikas gali patvirtinti arba atitinkamai pakoreguoti sąmatą ir rengti išmoką. Jei nesutinka su pateikta sąmata, tada pats draudikas atlieka žalos skaičiavimus arba kreipiasi į atitinkamą servisą.

l draudėjas arba nukentėjusysis transporto priemonę remontuoja autoservise. Šiuo atveju servisas remonto darbų sąmatą derina su draudimo bendrovės ekspertu ir, baigęs remontą, draudėjui arba nukentėjusiajam išrašo sąskaitą faktūrą. Kokioje remonto įmonėje remontuoti automobilį, dažniausiai nurodo draudimo bendrovė, priklausomai nuo draudimo sutarties sąlygų. Draudimo išmoka šiuo atveju gali būti išmokama draudėjui –nukentėjusiam asmeniui (transporto priemonės savininkui) arba, jų raštišku sutikimu, transporto priemonę remontavusiai įmonei.

l nukentėjęs per eismo įvykį asmuo turi teisę bet kuriuo atveju savo iniciatyva ir savo lėšomis kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, kad šis nustatytų turtui padarytos žalos dydį. Nepriklausomų turto vertintojų žalos skaičiavimo išvados yra rekomendacinės, į jas draudimo bendrovės atsižvelgia, bet neprivalo jomis vadovautis.

Žalos išmokų būdai gali skirtis priklausomai nuo to, ar žala atlyginama pagal kasko draudimą, ar nukentėjusiajam pagal privalomą CA draudimą. Atlyginant pagal savanorišką kasko draudimą, priklausomai nuo draudimo bendrovių taisyklių, gali būti taikomos tam tikros draudimo išmokų išlygos. Kai kurios bendrovės žalą atlygina tik pateikus sąskaitą faktūrą arba gali atlyginti iki 3500 litų ir jų nepristačius.

Kai požiūriai nesutampa

Pasitaiko, kai kliento ir draudimo bendrovės požiūriai nesutampa. Tokiais atvejais rekomenduojama pirmiausia pasikalbėti su jūsų žalos bylą tvarkančiu žalų ekspertu arba žalų centro vadovu – galbūt yra aplinkybių, apie kurias nebuvo informacijos, arba kas nors suklydo. Jei nepavyko susitarti su draudimo kompanija, galima pasikonsultuoti su savo brokeriu.
Galbūt jis su draudimo bendrovės atstovais suras kompromisą. Taip pat visada galima pasinaudoti nepriklausomų vertintojų paslaugomis.

Jei vis dėlto nerasite kompromiso ir liksite nepatenkinti žalos įvertinimu ir išmokos dydžiu – turite teisę kreiptis į atitinkamas institucijas: Lietuvos Respublikos teismą ar draudimo priežiūros komisiją. Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčus, kylančius dėl draudimo sutarties, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sprendžia teismas arba neteismine tvarka LR Draudimo priežiūros komisija.

grįžti atgal
sekunde.lt


Įveskite apsaugos kodą:  
RobertBloog
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
2017-11-29 05:11:36Caseyhoiva
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water. The diet pills speed up the metabolic processes. Th
2017-10-07 15:10:17Caseyhoiva
2017-08-18 06:08:55Caseyhoiva
2017-08-15 05:08:43Said
Querido Charly,Inolvidable lo tuyo!!!!! Hace unos af1os te vi en el Lawn Tennis, todavia me acdrueo la situacion y digo cada vez que veo tus partidos ESTABA EQUIVOCADO! jejejjejeje no se si te acordaras, pero te pregunte algo por la copa argentina . sos grande Charly, grande de corazon!! Metele en Roland Garros que este puede ser tu gran torneo!!!! Exitos y lo mejor.Gracias por todo!!!Fedepd: gran volea, en momentks claves se potencia! url=waepszoko[/url] [link=tbcfimnc[/link]
2015-07-16 20:07:55Lucimario
Este1 muy bien la ane9cdota y el refre1n.Yo tambie9n tuve un un maestro al que le los refranes. La ane9cdota que no olvidare9 fue la vez que nos dijo aquel de "A caballo regalado no le mires el diente"... pues bien, en clase habeda un pobre nif1o que se llamaba Ismael Ceballos. En el recreo todos los nif1os empezamos con la broma de "A Ceballos regalado..." y al final la cosa se fue de madre y el pobrecito ceballos acabf3 aplastado por una montaf1a de chavales que le sujetaban por todas partes y le abrieron la boca hasta partirle el labio! Cosas de credos :P
2015-07-16 13:07:50Fonjong
La verdad te fteicilo Charly le pones unos huevos a cada pelota que disputas, en la serie con francia la segui el viernes por internet sabia que pico podia ganar y apostaba a que vos dieras el batacazo estuviste muy cerca el sabado la segui por tele y no dude saque la entrada para el viernes.Tenia que estar ahi alentandolos y sobre todo a vos ( soy familiar de Sergio ) y hace banda me viene quemando la cabeza con vos cada partido que te televisaban me decia miralo y sino me pasaba los resultados de tus partidos. El domingo estuve con el antes del partido y me decia que ibas a jugar el ultimo punto. Y asi fue , termine practicamente sin vos la entrega la garra que transmitiste desde la primer bola a la ultima se vio reflejada en la respuesta de la gente que no paraba de alentarte . Sin conocerte personalmente pero estando ahi escuchar y escucharme corear tu nombre una vez terminado el partido lo unico que me vino a la mente fue pensar un segundo en lo que debierias estar sintiendo en ese momento tanto vos
2015-07-13 18:07:37