Reklama

foto
04

sausio, 2011


Vairuotojų dėmesiui: didesnės baudos taikomos nuo kovo 1-osios


1984 metais priimtas ir vis dar taikomas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) keičiamas ir pildomas taip dažnai, kad nesunku susipainioti, kuri teisės akto redakcija yra aktuali.

Viešojoje erdvėje paplito informacija, kad nuo šių metų pradžios, įsigaliojus ATPK pakeitimams, ne tik kad atsiranda galimybė pažeidėjams, pirmą kartą padariusiems nesunkų pažeidimą, mokėti perpus mažesnę baudą, bet ir sugriežtinama atsakomybė už kai kuriuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

"Infolex" informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigalioję ATPK pakeitimai apima pasikeitusią administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką, administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ypatumus, baudos mažinimo galimybes. Tačiau didinti baudas už kai kuriuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus numatyta ne nuo metų pradžios, o praėjus dviems mėnesiams, t. y. nuo kovo 1-osios.

Pavyzdžiui, pažeidus draudimą vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. vis dar taikoma 50-100 Lt bauda, kurią bus galima sumažinti iki pusės minimalios baudos dydžio (t. y. 25 Lt). Tačiau bauda, lygi pusei minimalios baudos, bet ne mažesnė kaip dešimt litų, gali būti skiriama tada, kai administracinis nurodymas surašomas už tuos administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos straipsnio sankcijose numatyta ne didesnė kaip 3 000 Lt maksimali bauda. Administracinis nurodymas suprantamas kaip į ATP protokolą įrašytas pasiūlymas asmeniui savo noru sumokėti sumažintą baudą per 10 darbo dienų nuo ATP protokolo įteikimo dienos arba tam tikrais atvejais nuo ATP protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad administracinis nurodymas negali būti surašomas, (a) jei straipsnio sankcijoje kaip pagrindinė ar papildoma administracinė nuobauda numatyta kitos rūšies negu bauda administracinė nuobauda (išskyrus įspėjimą), (b) jei asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį teisės pažeidimą, (c) jei administraciniu teisės pažeidimu padaryti turtiniai nuostoliai, kurie nėra pilnai atlyginti.

Nuo 2011 m. kovo 1 d. už tą patį pažeidimą teks mokėti 100-300 Lt baudą, o pusę minimalios baudos sudarys jau 50 Lt.

ATPK pakeitimai, įsigalioję nuo 2011-01-01

302 straipsnis. Baudos skyrimas

4 d. "Šio kodekso 2601 straipsnyje nustatytais pagrindais surašius administracinį nurodymą, asmeniui skiriama bauda, lygi pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnė kaip dešimt litų.“

260 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys

2601 straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo pasekmės

2602 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu surašymas tais atvejais, kai pažeidimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio teisės pažeidimo padarymu, akivaizdoje

261 straipsnis. Protokolo ar medžiagos pasiuntimas

262 straipsnis. Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS. Organų (pareigūnų) priimtų nutarimų apskundimas pirmosios instancijos teismui

DVIDEŠIMT TREČIASIS1 SKIRSNIS. Apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų

DVIDEŠIMT TREČIASIS2 SKIRSNIS. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimas.

ATPK pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2011-03-01

1241 straipsnis. Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimas

1245 straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

1246 straipsnis. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

1302 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų

131 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

grįžti atgal
ve.lt


Įveskite apsaugos kodą:  
CherryTeam
Automatizuoti ir tikslūs skaičiavimai: Atlyginimų skaičiavimai rankiniu būdu gali būti klaidingi ir reikalauti daug laiko. https://cherryteam.lt/lt/atlyginimo-skaiciuokle/mamadienio-skaiciuokle
2023-12-13 16:12:15CherryTeam
Automatizuoti ir tikslūs skaičiavimai: Atlyginimų skaičiavimai rankiniu būdu gali būti klaidingi ir reikalauti daug laiko. Programinė įranga Cherry Team automatizuoja visą atlyginimų skaičiavimo procesą, todėl nebereikia atlikti skaičiavimų rankiniu būdu ir sumažėja klaidų rizika. Tiksliai apskaičiuodama atlyginimus, įskaitant tokius veiksnius, kaip pagrindinis atlyginimas, viršvalandžiai, premijos, išskaitos ir mokesčiai, programa užtikrina tikslius ir be klaidų darbo užmokesčio skaičiavimo rezultatus. https://cherryteam.lt/lt/atlyginimo-skaiciuokle/komandiruociu-skaiciuokle
2023-12-13 16:12:14CherryTeam
Automatizuoti ir tikslūs skaičiavimai: Atlyginimų skaičiavimai rankiniu būdu gali būti klaidingi ir reikalauti daug laiko. Programinė įranga Cherry Team automatizuoja visą atlyginimų skaičiavimo procesą, todėl nebereikia atlikti skaičiavimų rankiniu būdu ir sumažėja klaidų rizika. Tiksliai apskaičiuodama atlyginimus, įskaitant tokius veiksnius, kaip pagrindinis atlyginimas, viršvalandžiai, premijos, išskaitos ir mokesčiai, programa užtikrina tikslius ir be klaidų darbo užmokesčio skaičiavimo rezultatus. Sutaupoma laiko ir išlaidų: Darbo užmokesčio valdymas gali būti daug darbo jėgos reikalaujanti užduotis, reikalaujanti daug laiko ir išteklių. Programa Cherry Team supaprastina ir pagreitina darbo užmokesčio skaičiavimo procesą, nes automatizuoja skaičiavimus, generuoja darbo užmokesčio žiniaraščius ir tvarko išskaičiuojamus mokesčius. Šis automatizavimas padeda įmonėms sutaupyti daug laiko ir pastangų, todėl žmogiškųjų išteklių ir finansų komandos gali sutelkti dėmesį į strategiškai svarbesnę veiklą. Be to
2023-12-13 16:12:14Red
I've recently been in just below the knee capris like you have on, instead of my real' shorts, and they've been amazing .if not better! I'm debating wearing my non specifically designed gear (except for my kicks) for my half-marathon in just a couple of weeks, purely based on comfort I think I have yet to find the perfect bottoms to wear for my runs.I love that sports bra you have on. It's HOT and super different than the norm (that's a good thing, makes it unique)! Whether or not people see it on you, you know how cool and awesome it is and, that would make anyone feel good. Knowing you're rocking some fantabulous ulta-lacy sports bra, hidden under a baggy gap t-shirt for instance, brings up the sportsbratitude up a notch Love it.A skort? I've never tried one before. Perhaps I would fall in love at first try!Kierston recently posted..
2015-07-19 07:07:28Ahmed
Super cool running tank! Love the tuxdeo back. Love that you are a Philly girl like me. Nice Philly phanatic pic : )Sandra Laflamme recently posted.. url=hvyubn[/url] [link=gemwfa[/link]
2015-07-16 20:07:58Minou
I wish I had signed up for that FitFluential test drive of their goods! I kinda they were too young for my age but maybe not.. Great post & review!Jody Fit at 54 recently posted..
2015-07-16 13:07:51Kira
I've recently been rnniung in just below the knee capris like you have on, instead of my real' rnniung shorts, and they've been amazing .if not better! I'm debating wearing my non specifically designed rnniung gear (except for my kicks) for my half-marathon in just a couple of weeks, purely based on comfort I think I have yet to find the perfect bottoms to wear for my runs.I love that sports bra you have on. It's HOT and super different than the norm (that's a good thing, makes it unique)! Whether or not people see it on you, you know how cool and awesome it is and, that would make anyone feel good. Knowing you're rocking some fantabulous ulta-lacy sports bra, hidden under a baggy gap t-shirt for instance, brings up the sportsbratitude up a notch Love it.A rnniung skort? I've never tried one before. Perhaps I would fall in love at first try!Kierston recently posted..
2015-07-13 20:07:12